-  ระเบียบข้อบังคับกองทุนสวัสดิการ
-  โลโก้กองทุนสวัสดิการ


· หน้าแรก
· กระดานข่าว
· ข่าวสารส่วนตัว
· ค้นหา
· ดาวน์โหลด
· ติดต่อเรา
· ถามกันบ่อย
· เนื้อหาสาระ
· แนะนำและบอกต่อ
· แบบสำรวจ
· ปฏิทินกิจกรรมของเรา
· ประชาสัมพันธ์ต่างๆ
· เผยแพร่ข่าวสาร
· ยอดฮิตติดอันดับ
· เรื่องทั้งหมด
· เรื่องทั้งหมดสำหรับพิมพ์
· ลงนามสมุดเยี่ยม
· วารสาร
· ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
· สารบัญเว็บ
· หัวข้อเรื่อง
กระดานข่าว ประชาสัมพันธ์ สมุดเยี่ยม์ ศพด โอทอป ศพด ร้องทุกข์ ข้อบัญญัติ แผนอัตรากำลัง งบการเงิน เปิดซอง จัดซื้อจัดจ้าง


ข่าวประกาศ ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารต่างๆ

ยังไม่มีข้อมูล

ประกาศจัดศื้อ - จัดจ้าง ปี 2558


ลำดับที่
รายการ เอกสารแนบท้าย
วันที่ลงประกาศ
1
โครงการก่อสร้างไหล่ทางคสล.สายร.ร.บ้านหนองกา–ร.ร.เมืองปราณบุรี หมู่ที่ 2   ราคากลาง /ประกาศ/ผู้ซื้อซอง/
ผู้ยื่นซอง/ผู้ได้รับคัดเลือก
28 พฤษภาคม 2558
 2  โครงการก่อสร้างถนน คสล.เหล็กสายบ้าน นายไฮ้ – นายอ๊อด หมู่ที่ 1  
 ราคากลาง/ประกาศ/ผู้ซื้อซอง/
ผู้ยื่นซอง/ผู้ได้รับคัดเลือก
 28 พฤษภาคม 2558
 3
จัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า อบต.ปราณบุรี 
 ราคากลาง/ประกาศ/ผู้ซื้อซอง/
ผู้ยื่นซอง/ผู้ได้รับคัดเลือก
 22 พฤษภาคม 2558
 4  โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายบ้านนายบุญเลิศ หมู่ที่ 3   ราคากลาง/ประกาศ/ผู้ซื้อซอง/
ผู้ยื่นซอง/ผู้ได้รับคัดเลือก
  30 เมษายน 2558
 5  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางซ่อนกลิ่น   หมู่ที่ 7   ราคากลาง/ประกาศ/ผู้ซื้อซอง/
ผู้ยื่นซอง/ผู้ได้รับคัดเลือก
 3เมษายน 2558
 6  โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายประทีป แย้มศรวล – บ้านนางบุญนารถ ผิวขำ
หมู่ที่ 7
 ราคากลาง/ประกาศ/ผู้ซื้อซอง/
ผู้ยื่นซอง/ผู้ได้รับคัดเลือก
3เมษายน 2558
 7  โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กท่าน้ำวัดนาห้วย หมู่ที่ 3   ราคากลาง/ประกาศ/ผู้ซื้อซอง/
ผู้ยื่นซอง/ผู้ได้รับคัดเลือก
 6 มีนาคม 2558
 8 โครงการก่อสร้างถนนลงลูกรังสาย 7  หมู่ที่ 1  ราคากลาง/ประกาศ/ผู้ซื้อซอง/
ผู้ยื่นซอง/ผู้ได้รับคัดเลือก
 6 มีนาคม 2558
 9 โครงการก่อสร้างถนนลงลูกรังสายบ้านนางมน  หมู่ที่ 2  ราคากลาง/ประกาศ/ผู้ซื้อซอง/
ผู้ยื่นซอง/ผู้ได้รับคัดเลือก
28 กุมภาพันธ์ 2558
 10 โครงการก่อสร้างถนนลงลูกรังสายบ้านนางแฉล้ม - นางไฉไล หมู่ที่ 2  ราคากลาง/ประกาศ/ผู้ซื้อซอง/
ผู้ยื่นซอง/ผู้ได้รับคัดเลือก
 28 กุมภาพันธ์ 2558วารสาร รายงานผลประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรี


มุมหนังสือพิมพ์


     
 

                     

คุณต้องการให้องค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรีทำอะไรเป็นเรื่องเร่งด่วน

ถนน ทาง ไฟฟ้า ปะปา
คุณภาพชีวิตประชาชน
พัฒนาด้านการเกษตร
จัดตั้งกลุ่มองค์กรต่างๆ
พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
พัฒนาพนักงาน ลูกจ้างผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 548
คำแนะนำ: 0นสพ.ออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจ Bangkok Post เดลินิวส์ คมชัดลึก ผู้จัดการ ข่าวสด สยามดารา สยามรัฐ สยามสปอร์ต สยามธุรกิจ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ ฐานเศรษฐกิจ ข่าวสด