-  ระเบียบข้อบังคับกองทุนสวัสดิการ
-  โลโก้กองทุนสวัสดิการ

· หน้าแรก
· กระดานข่าว
· ข่าวสารส่วนตัว
· ค้นหา
· ดาวน์โหลด
· ติดต่อเรา
· ถามกันบ่อย
· เนื้อหาสาระ
· แบบสำรวจ
· ปฏิทินกิจกรรมของเรา
· เผยแพร่ข่าวสาร
· ยอดฮิตติดอันดับ
· เรื่องทั้งหมด
· เรื่องทั้งหมดสำหรับพิมพ์
· วารสาร
· ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
· สารบัญเว็บ
· หัวข้อเรื่อง
กระดานข่าว ประชาสัมพันธ์ สมุดเยี่ยม์ ศพด โอทอป ศพด ร้องทุกข์ ข้อบัญญัติ แผนอัตรากำลัง งบการเงิน เปิดซอง จัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศ

      -  กระบวนการตรวจสอบเจ้าหน้าที่

      -  จัดจ้าง  โดยวิธี สอบราคา    

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนราชการภายใน

RSS Feed หน้าแรก : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเชาว์ หมู่ที่ 3 บ้านนาห้วย ตำบลปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ฮิต20 มิ.ย. 2560
 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางแจ๋ว หมู่ที่ 4 บ้านลุ่มโพธิ์ ตำบลปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ฮิต20 มิ.ย. 2560
 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรี หมู่ที่ 4 ตำบลปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขัน... ฮิต20 มิ.ย. 2560
 โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์บ้าน หนองกาน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ฮิต20 มิ.ย. 2560
RSS Feed หน้าแรก : แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 ฮิต02 ม.ค. 2560
RSS Feed หน้าแรก : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 ฮิต24 มิ.ย. 2560
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 ฮิต24 มิ.ย. 2560
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ฮิต24 มิ.ย. 2560
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ฮิต24 มิ.ย. 2560
RSS Feed หน้าแรก : แผนพัฒนาท้องถิ่น
 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ฮิต30 มิ.ย. 2560

ประกาศ อบต.ปราณบุรี - ข่าวสารการจัดกิจกรรม - โครงการต่าง


- โครงการวันขึ้นปีใหม่่  /กำหนดการจัดกิจกรรม / ภาพกิจกรรม
- โครงการส่งเสริมกิจการกองทุน /กำหนดการจัดกิจกรรม/ภาพกิจกรรม
 
- โครงการวันเด็กแห่งชาติ /กำหนดการจัดกิจกรรม /ภาพกิจกรรม
 - โครงการวันสงกานต์ /กำหนดการจัดกิจกรรม /ภาพกิจกรรม

- รายงานการปฏิบัติงานตามนโยบายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เดือนตุลาคม 2559-เดือนมีนาคม 2560)
- รายงานสรุปเรื่องผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน

- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
- คำสั่งแต่งตั้งคณะติดตามและประเมินผลตามคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
- ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการทำผิดวินัย
- ประกาศการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
- ประกาศคู่มือการปฏิบติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน


วารสาร รายงานผลประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรี


มุมหนังสือพิมพ์


     
                      

คุณต้องการให้องค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรีทำอะไรเป็นเรื่องเร่งด่วน

ถนน ทาง ไฟฟ้า ปะปา
คุณภาพชีวิตประชาชน
พัฒนาด้านการเกษตร
จัดตั้งกลุ่มองค์กรต่างๆ
พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
พัฒนาพนักงาน ลูกจ้างผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 549
คำแนะนำ: 0นสพ.ออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจ Bangkok Post เดลินิวส์ คมชัดลึก ผู้จัดการ ข่าวสด สยามดารา สยามรัฐ สยามสปอร์ต สยามธุรกิจ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ ฐานเศรษฐกิจ ข่าวสด