-  ระเบียบข้อบังคับกองทุนสวัสดิการ
-  โลโก้กองทุนสวัสดิการ

· หน้าแรก
· กระดานข่าว
· ข่าวสารส่วนตัว
· ค้นหา
· ดาวน์โหลด
· ติดต่อเรา
· ถามกันบ่อย
· เนื้อหาสาระ
· แบบสำรวจ
· ปฏิทินกิจกรรมของเรา
· เผยแพร่ข่าวสาร
· ยอดฮิตติดอันดับ
· เรื่องทั้งหมด
· เรื่องทั้งหมดสำหรับพิมพ์
· วารสาร
· ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
· สารบัญเว็บ
· หัวข้อเรื่อง
กระดานข่าว ประชาสัมพันธ์ สมุดเยี่ยม์ ศพด โอทอป ศพด ร้องทุกข์ ข้อบัญญัติ แผนอัตรากำลัง งบการเงิน เปิดซอง จัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศ

      -  กระบวนการตรวจสอบเจ้าหน้าที่

      -  จัดจ้าง  โดยวิธี สอบราคา
[ เพิ่มดาวน์โหลด | ดาวน์โหลดมาใหม่ | ดาวน์โหลดยอดนิยม | ดาวน์โหลดที่คะแนนสูงสุด ]

ดาวน์โหลด

· .นโยบาย/มาตรการ เพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล 
.นโยบาย/มาตรการ เพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรี
    · .ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต 
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
· .รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 (6 ส.ค. 61)
    · กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลปราณบุรี (ในเขต อบต.) 
กำหนดหน้าที่และมอบหมายความรับผิดชอบ
· การจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560 
วิธีตกลงราคาวิธีสอบราคา
    · การใช้แผนการดำเนินงาน 
การใช้แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

· การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
    · ข้อบัญญัติงบประมาณ 
· คู่มือประชาชน 
    · โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน 
โครงสร้างและการจัดองค์กร
· งบการเงิน 
    · เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
· แนวปฏิบัติการจัดเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
    · แบบคำร้องต่างๆ 
· แบบฟอร์มร้องเรียนร้องทุกข์ 
แบบฟอร์มร้องเรียนร้องทุกข์
    · ประกาศ อบต.ปราณบุรี 
· ประกาศกระบวนงาน 
    · ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 
· ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
    · ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน 

· ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 

    · แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2558 
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง 2558
· แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-แผนจัดหาพัสดุ 

    · แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
· แผนที่ อบต.ปราณบุรี 
    · แผนพัฒนาตำบล 
· แผนยุทธศาสตร์ประจำปี 
    · แผนอัตรากำลัง 
· มาตราฐานการให้บริการ 
การปฏิบัติงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการมาตราฐานการปฏิบัติงาน
    · ระเบียบ/กฏหมาย 
· รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบ 
    · รายงานการติดตามและประเมินผลแผน 61 

· รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
    · รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
· รายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
    · รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 61 

· รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส 

    · รายงานผลสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประจำปีง 
รายงานผลสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
· รายงานผลสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประจำปีง 
    · รายงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (รอบ 12 เ 
รายงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (รอบ 12 เดือน)
· รายงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (รอบ 6 เด 
รายงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (รอบ 6 เดือน)
    · วารสาร อบต.ปราณบุรี 
· ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ปราณบุรี 
    · สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
· เอกสารขออนุญาตต่างๆ/กองช่าง 
    
ขณะนี้มีทั้งหมด 46 ดาวน์โหลด และ 55 ประเภท ในฐานข้อมูล
คุณต้องการให้องค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรีทำอะไรเป็นเรื่องเร่งด่วน

ถนน ทาง ไฟฟ้า ปะปา
คุณภาพชีวิตประชาชน
พัฒนาด้านการเกษตร
จัดตั้งกลุ่มองค์กรต่างๆ
พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
พัฒนาพนักงาน ลูกจ้างผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 549
คำแนะนำ: 0นสพ.ออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจ Bangkok Post เดลินิวส์ คมชัดลึก ผู้จัดการ ข่าวสด สยามดารา สยามรัฐ สยามสปอร์ต สยามธุรกิจ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ ฐานเศรษฐกิจ ข่าวสด